An:  Nr.:  Conţinut:  
Denumire
HCL nr. 287 din 20.12.2017 privind aprobare proces verbal sedinta extraordinara 11.12.2017
HCL 307 din 29.12.2017 privind aprobare organigrama si stat functii Serviciul Public Piata Gugulanilor
HCL 306 din 29.12.2017 privind stabilire salarii in 2018
HCL 305 din 29.12.2017 privind aprobarea retelei scolare pe 2018-2019
HCL 304 din 29.12.2017 privind aprobare noile tarife la gunoi
HCL 303 din 29.12.2017 privind Regulament cadru inchiriere spatii excedentare din unitatile de invatamant din municipiul Caransebes
HCL 302 din 29.12.2017 privind economisire suma TRANSAL
HCL 301 din 29.12.2017 privind locatii amplasare containere materiale textile
HCL 300 din 29.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC TRANSAL URBIS SRL
HCL 299 din 29.12.2017 privind donatie Pascalau Gheorghe
HCL 298 din 29.12.2017 privind schimbare destinatie locuinta ANL
HCL 297 din 29.12.2017 privind vanzare teren Gavrilas Florin
HCL 296 din 29.12.2017 privind org licitatie Surcel Alin
HCL 294 din 29.12.2017 privind Amenajamentul pastoral al municipiului Caransebes
HCL 293 din 29.12.2017 privind Regulament de stationare si parcare
HCL 292 din 29.12.2017 privind procesul verbal
HCL 291 din 29.12.2017 privind ordinea de zi
HCL nr. 290 din 201.12.2017 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a municipiului Caransebes
HCL nr. 289 din 20.12.2017 privind doc. teh. ec. faza DALI si SF Biserica Medievala
HCL nr. 288 din 20.12.2017 rectificare buget pol com
HCL nr. 286 din 20.12.2017 privind ordine de zi
HCL nr. 285 din 11.12.2017 privind angajare aparator in dosar Spital
HCL nr. 284 din 11.12.2017 privind predare locuri joaca
HCL nr. 283 din 11.12.2017 privind inlocuire Bojinescu cu Radu Valeriu in AGA la SC CAZARE SI SERVICII
HCL nr. 282 din 11.12.2017 privind inlocuire Bojinescu cu Radu Valeriu in Consiliul de ad. Liceul Tehnologic Trandafir Cocarla
HCL nr. 281 din 11.12.2017 privind inlocuire Bojinescu Ana si Popovici Mihaela in Comisia de Validare
HCL nr. 280 din 11.12.2017 privind inlocuire Bojinescu cu Radu Valeriu in Comisia de specialitate nr.5
HCL nr. 279 din 11.12.2017 privind modificare HCL 105 din 2017 pentru aprobare taxe si impozite pe 2018
HCL nr. 278 din 11.12.2017 privind rectificare buget local
HCL nr. 277 din 11.12.2017 privind proces verbal
HCL nr. 276 din 11.12.2017 privind ordinea de zi
HCL nr. 275 din 24.11.2017 privind apartamentare imobil evidentiat in CF NR.38659 Caransebes
HCL nr. 274 din 24.11.2017 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Radu Valeriu Savu
HCL nr. 273 din 24.11.2017 privind incetare mandat de consilier local Bojinescu Ana Adriana
HCL nr. 272 din 24.11.2017 privind proiect de hotarare tarife gunoi
HCL nr. 271 din 24.11.2017 privind modificare HCL 395 DIN 2014 Petras Solomia
HCL nr. 270 din 24.11.2017 privind atestare administrator de imobile domnul Sabaila Ioan
HCL nr. 269 din 24.11.2017 privind transformare functie contractuala de casier la Serviciul Piata Gugulanilor
HCL nr. 268 din 24.11.2017 privind organigrama sis stat functii SPIR
HCL nr. 267 din 24.11.2017 privind infiintare Serviciu Iluminat Public
HCL nr. 266 din 24.11.2017 privind acordare Titlul de cetatean de onoare Loredanei Ohai
HCL nr. 265 din 24.11.2017 privind suportarea de la bugetul local cheltuieli inmormantare persoane decedate fara apartinatori
HCL nr. 264 din 24.11.2017 privind aprobare Plan masuri pentru sezonul rece 2017-2018
HCL nr. 263 din 24.11.2017 privind stabilire consum carburant pentru autoturismele Primariei si Politiei Locale
HCL nr. 262 din 24.11.2017 privind predare patinoar si aprobare Regulament
HCL nr. 261 din 24.11.2017 privind Regulament organizare si functionare Targul de Craciun
HCL nr. 260 din 24.11.2017 privind asigurare 3 mc lemn de foc pentru veteranii de razboi
HCL nr. 259 din 24.11.2017 privind dezmembrare 105 mp din parcela nr. cad 32008 Anderca Ilie
HCL nr. 257 din 24.11.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 256 din 24.11.2017 privind ordinea de zi
HCL nr.255 din 14.11.2017 privind organigrama Spital
HCL nr.254 din 14.11.2017 privind cont buget autofinantate si subventii
HCL nr.253 din 14.11.2017 privind cont executie buget local
HCL nr.252 din 14.11.2017 privind rectificare buget local
HCL nr.251 din 14.11.2017 privind procesul verbal
HCL nr.250 din 14.11.2017 privind ordine de zi
HCL nr. 249 din 27.10.2017 privind acordare tren Fundatiei Noi Orizonturi
HCL nr. 248 din 27.10.2017 privind Cetaean de Onoare Cosmin Ilie Sorin
HCL nr. 247 din 27.10.2017 privind Cetatean de Onoare Dragomir Liliana Maria
HCL nr. 246 din 27.10.2017 privind Cetatean de Onoare domnul Nicola Danut
HCL nr. 245 din 27.10.2017 privind vanzare teren aferent casei din strada Teiului nr.15
HCL nr. 244 din 27.10.2017 privind proiectul Reinterpretare functionala prin amenajare si conservare ruine
HCL nr. 243 din 27.10.2017 privind finatare nerbursabila
HCL nr. 242 din 27.10.2017 privind transformare functii contractuale la SPIR
HCL nr. 241 din 27.10.2017 privind transformare functie publica la Serviciul Juridic
HCL nr. 240 din 27.10.2017 privind transformare functie public la Compartimentul Protectia Copilului
HCL nr. 239 din 27.10.2017 privind transformare functie la Compartimentul Protectia persoanelor varstnice
HCL nr. 238 din 27.10.2017 privind transformare functie Compartiment Impozite si Taxe
HCL nr. 237 din 27.10.2017 privind transformare functii Serviciul Integrare Europeana si Compartiment Arhiva
HCL nr. 236 din 27.10.2017 privind planul de ocupare a functiilor publice
HCL nr. 235 din 27.10.2017 privind Cetatean de Onoare Patricia Maria Tig
HCL nr. 234 din 27.10.2017 privind desfiintare Club Sportiv Volei Club Banatul
HCL nr. 233 din 27.10.2017 privind realizare acces domeniul public strada Cazarmii
HCL nr. 232 din 27.10.2017 privind dezlipire teren si drum de acces
HCL nr. 231 din 27.10.2017 privind doc tehnico economica Terenuri multifunctionale sport
HCL nr. 230 din 27.10.2017 privind rectificare buget local
HCL nr. 229 din 27.10.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 228 din 27.10.2017 privind ordinea de zi
HCL nr. 222 din 26.09.2017 privind completare HCL 50 DIN 2017 reprezentanti in CA Trandafir Cocarla
HCL nr. 221din 26.09.2017 privind inchiriere utilaje de catre SPIR
HCL nr. 220 din 26.09.2017 privind documentatia teh ec privind Amenajare curte CD Loga
HCL nr. 219 din 26.09.2017 privind documentatie teh ec Amenajare cai acces bazin mic
HCL nr. 218 din 26.09.2017 privind finantare nerambursabila
HCL nr. 217 din 26.09.2017 privind functionarea Serviciului Public de Asistenta Sociala si aprobare Regulament
HCL nr. 216 din 26.09.2017 privind dezmembrare pentru construire teren sport multifunctional
HCL nr. 215 din 26.09.2017 privind mentinere numerotare Dispensar Scolar Traian Doda si Liceul Decebal
HCL nr. 214 din 26.09.2017 privind modificare si completare Regulament al parcarii si stationarii autovehicule
HCL nr. 213 din 26.09.2017 privind organizare licitatie spatiu in Piata Gugulanilor
HCL nr. 212 din 26.09.2017 privind caiet de sarcini privind achizitionare 2 microbuze
HCL nr. 211 din 26.09.2017 privind rectificare buget local
HCL nr. 210 din 26.09.2017 privind proces verbal
HCL nr. 209 din 26.09.2017 privind ordine de zi
HCL nr. 190 din 09.08.2017 privind cofinantare 2% SC AQUACARAS SA
HCL nr.170 din 28.07.2017 privind rectificarea bugetului local
HCL nr.189 din 09.08.2017 privind rectificare buget local
HCL nr.188 din09.08.2017 privind procesul verbal
HCL nr.187 din 09.08.2017 privind ordinea de zi
HCL nr.186 din 28.07.2017 privind buget autofinantate
HCL nr.185 din 28.07.2017 privind executie buget local
HCL nr.184 din 28.07.2017 privind PUZ Pascalau Gheorghe
HCL nr.183 din 28.07.2017 privind atestarea domnului Vasilescu Marius administrator imobile
HCL nr.182 din 28.07.2017 privind aprobare Regulament SPCLEP
HCL nr.181 din 28.07.2017 privind organigrama Asistenta Sociala
HCL nr.180 din 28.07.2017 privind vot cumulativ SC AQUACARAS SA
HCL nr.179 din 28.07.2017 privind Norme procedurale interne achizitie publica
HCL nr.178 din 28.07.2017 privind modificare HCL 24 autorizare agenti economici
HCL nr.177 din 28.07.2017 privind acordare denumiri intersectii
HCL nr.176 din 28.07.2017 privind PUZ cartier locuinte Valea Cenchii
HCL nr.175 din 28.07.2017 privind indemnizatii consilieri locali
HCL nr.174 din 28.07.2017 privind desfiintarea Centrala termica Liceul Decebal
HCL nr.173 din 28.07.2017 privind delipire teren construire bloc ANL
HCL nr.172 din 28.07.2017 privind modificare Regulament functionare sistem taxare stationare parcare autovehicule
HCL nr.171 din 28.07.2017 privind salarii functionari si personal contactual
HCL nr.169 din 28.07.2017 privind procesul verbal
HCL nr.167 din 11.07.2017 privind retragerea municipiului Caransebes din cadrul Asociatiei Sportive Volei Club Caransebes
HCL nr. 166 din 11.07.2017privind organizarea Festivalului de muzica Gugulan Rock
HCL nr.165 din 11.07.2017 privind ,mandatare reprezentant CA AQUACARAS
HCL nr 164 din 11.07.2017 privind modificare regulamentBaza sportiva
HCL nr. 163 din 11.07.2017 privind doc teh ec Constructie cu caracter provizoriu terasa Strand
HCL nr.162 din 11.07.2017 privind Compartimentare bazin olimpic strand
HCL nr.161 din 11.07.2017 privind procesul verbal
HCL nr.160 din 11.07.2017 privind ordinea de zi
HCL nr.159 din 11.07.2017 privind alegere presedinte de sedinta
HCL nr.158 din 30.06.2017 privind respingere mandatare reprezentant pentru a vota in AGA la AQUACARAS
HCL nr. 157 din 30.06.2017privind respingere documentatie arhitecturala Bazin Olimpic Strand
HCL nr. 156 din 30.06.2017 privind revocare preeemptiune
HCL nr.155 din 30.06.2017 privind abrogare HCL 183 din 2013 Asociatia Banatul Alpin Muntele Mic
HCL nr. 154 din 30.05.2017privind transformare functie Biblioteca Municipala
HCL nr .153 din 30.06.2017 privind respingere arondare gradinita la Seminar
HCL nr.152 din 30.06.2017 privind numire reprezentanti din Consiliul Local la concursul de directori scolari
HCL nr. 151 din 30.06.2017 privind Regulament Intern Spital
HCL nr.150 din 30.06.207 privind Regulament de organizare si functionare al Spitalului
HCL nr .149 din 30.06.2017 privind regulamement publicitate
HCL nr.148 din 30.06.2017 privind respingere proiect schimbare denumiri intersectii
HCL nr .147 din 30.06.2017 privind organizare Serbarile Verii
HCL nr.146 din 30.06.2017 privind respingere modificare Regulament Strand
HCL nr.145 din 30.06.2017 privind atribuire spatiu Asociaitiei Romi
HCL nr .144 din 30.06.2017 privind licitatie 37 mp
HCL nr.143 din 30.06.2017 privind respingere licitatie TMD FRICTION
HCL nr.142 din 30.06.2017 privind selectie proiecte finantare nerambursabila
HCL nr.141 din 30.06.2017 privind rectificarea bugetului local
HCL nr.140 din 30.06.2017privind proces verbal
HCL nr. 139 din 30.06.2017privind ordinea de zi
HCL nr.138 din 14.06.2017 privind atribuire spatiu catre OSPD
HCL nr.137 din 14.06.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr.136 din 14.06.2017 privind ordine de zi
HCL nr.135 din 12.06.2027 privind licitatie vanzare 21.650 mp catre TMD FRICTION SRL
HCL nr.134 din 12.06.2017 privind respingere solicitare psd
HCL nr.133 din 12.06.2017 privind folosinta gratuita pe 3 ani sediul catre OSP Caransebes
HCL nr.132 din 12.06.2017 privind retragere drept folosinta Burdea Nicolae si Ruxandra
HCL nr.131 din 12.06.2017 privind proiect documentatie tehnico -economica spitalul municipal de urgenta caransebes
HCL nr.130 din 12.06.2017 privind proiect montare sistem parcare Str.Closaca ,M.Halici si V.Alecsandri
HCL nr.129 din 12.06.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr.128 din 12.06.2017 privind ordine de zi
HCL nr.127 din 12.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.125 din 30.05.2017 privind PUD pentru Locuinte colective cu garaje SC MOREST CONSTRUCT MRI SRL
HCL nr.126 din 30.05.2017 privind finantare spital municipal de urgenta caransebes
HCL nr.124 din 30.05.2017 privind PUD pentru casa familiala P+1E Tarr Oana si Preda Mihai
HCL nr.123 din 30.05.2017 privind transformare post vacant RUNOS Spital
HCL nr.122 din 30.05.2017 privind inlocuire Muntean cu Novac in Consiliul de Administratie Scoli
HCL nr.121 din 30.05.2017 privind modificare HCL 207 DIN 2016 inlocuire Muntean cu Novac in Comisisa de specialitate nr.4
HCL nr.120 din 30.05.2017 privind aprobare contract de colaborare cu BRM
HCL nr.119 din 30.05.2017 privind aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor
HCL nr.118 din 30.05.2017 privind locuri de joaca copii
HCL nr.117 din 30.05.2017 privind inchiriere 80 mp in Piata Gugulanilor
HCL nr.116 din 30.05.2017 privind atribuire spatiu catre OSPD
HCL nr.115 din 30.05.2017 privind transmitere Strand catre Piata Gugulanilor si SPIR
HCL nr.114 din 30.05.2017 privind atribuire teren conform Legii 15. 2003
HCL nr.113 din 30.05.2017 privind vanzare licitatie 1000 mp catre SC MECHATRIX
HCL nr.112 din 30.05.2017 privind retragere drept folosinta atribuit numitilor Burdea
HCL nr.111 din 30.05.2017 privind executie buget autofinantate trim I
HCL nr.110 din 30.05.2017 privind cont executie buget local
HCL nr.109 din 30.05.2017 privind aprobarea bugetului local pe 2017
HCL nr.108 din 30.05 privind procesul verbal
HCL nr.107 din 30.05 privind ordine de zi
HCL nr. 106 din 25.04 privind prelungire contracte ANL
HCL nr. 105 din 25.04 privind aprobare taxe si impozite pe 2018
HCL nr.104 din 25.04 privind angajare aparator dosar nr. 4845 si 4259
HCL nr.103 din 25.04 privind completare componenta Grup Local de Lucru
HCL nr. 102 din 25.04 privind infiintare Serviciul Voluntar de Urgenta
HCL nr. 101 din 25.04 privind modificare HCL 241 din 31.07.2014 cu privire la facilitatile ce se acorda personalului voluntar
HCL nr.100 din 25.04 privind respingere proiect relocare locuri de joaca
HCL nr.99 din 25.04 privind respingere proiect licitatie 10,000 mp vanzare teren SC MECHATRIX SRL
HCL nr.98 din 25.04 privind validare mandat Novac Daniela
HCL nr.97 din 25.04 privind incetare mandat dl. Muntean Eugen
HCL nr.96 din 25.04 privind procesul verbal
HCL nr. 95 din 25.04 privind ordine de zi
HCL nr. 94 din 19.04.2017 privind aprobare proiecte finantare nerambursabila
HCL nr. 93 din 19.04.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 92 din 19.04.2017 privind ordine de zi
HCL nr.91 din 14.04.2017 privind respingere proiect desfiintare doua locuri de joaca
HCL nr. 90 din 14.04.2017 privind angajare aparator in dosar nr.4851.63.2017
HCL nr. 89 din 14.04.2017 privind rectificare erorii HCL nr. 48 din 2017
HCL nr. 88 din 14.04.2017 privind rectificarea erorii HCL nr. 44 din 2017
HCL nr. 87 din 14.04.2017 privind transformare functii publice Politia Locala
HCL nr. 86 din 14.04.2017 privind respingere organizare licitatie vanzare teren catre SC MECHATRIX SRL
HCL nr. 85 din 14.04.2017 privind desfasurarea Rugii de la Oras 2017
HCL nr.84 din 14.04.2017 privind rectificare buget local
HCL nr.83 din 14.04.2017 privind proces verbal
HCL nr.82 din 14.04.2017 privind ordinea de zi
HCL nr. 81 din 28.03.2017 privind exercitare drept preemtiune cumparare teren OMV Petrom
HCL nr. 80 din 28.03.2017 privind transformare functii publice SPIR
HCL nr. 79 din 28.03.2017 privind transformare functii publice Compartimentul Domeniul Public
HCL nr. 78 din 28.03.2017 privind transformare functii publice Compartimentul Impozite si Taxe
HCL nr. 77 din 28.03.2017 privind abrogare art. 19 al HCL 400 din 2014 Regulament sistem taxare si stationare autovehicule
HCL nr. 76 din 28.03.2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale
HCL nr. 75 din 28.03.2017 privind abrogare HCL 244.2014 interzicere comercializare produse second hand
HCL nr. 74 din 28.03.2017 privind alocare sume activitati culturale
HCL nr. 73 din 28.03.2017 privind modificare taxe activitate de stare civila
HCL nr. 72 din 28.04.2017 privind acordare nr locuri parcare catre Fisc
HCL nr. 71 din 28.03.2017 privind utilizare excedent bugetar in 2017
HCL nr. 70 din 28.03.2017 privind aprobare buget SC POL COM CARANSEBES SRL
HCL nr. 69 din 28.03.2017 privind aprobare buget SC GUGULANIA LAND SRL
HCL nr. 68 din 28.03.2017 privind aprobare buget SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL
HCL nr. 67 din 28.03.2017 privind aprobare buget SC TRANSAL URBIS SRL
HCL nr. 66 din 28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pe 2017
HCL nr. 65 din 28.03.2017 privind aprobare proces verbal
HCL nr. 64 din 28.03.2017 privind ordinea de zi
HCL NR.63 privind Proiect Cetate Caransebes
HCL NR.62privind procesul verbal
HCL NR.61 privind ordinea de zi
HCL NR.60 privind alegere presedinte de sedinta Tamasila
HCL nr. 42 din 28.02.2017 atribuire folosinta asociatia free riders
HCL nr.59 din 28.02.2017 privind atestare ca administrator imobile a doamnei Merlut Patricia
HCL nr. 58 din 28.02.2017 privind respingere proiect revocare HCL 26 din 25.01.2017 privind ajustarea tarifului deseuri menajere
HCL nr. 57 din 28.02.2017 privind respingere proiect revocare HCL 369 din 28.12.2017 privind taxele de stare civila
HCL nr.56 din 28.02.2017 privind incheiere protocol colaborare intre institutii
HCL nr.55 din 28.02.2017 privind modificare organigrama si stat de functii Spital municipial
HCL nr.54 din 28.02.2017 privind transformare functie Control comercial
HCL nr.53 din 28.02.2017 privind transformare functie SPAS
HCL nr.52 din 28.02.2017 privind transformare functie Compartiment Contabilitate
HCL nr.51 din 28.02.2017 privind modificare denumire Statut si Act Constitutiv Centrul de Fotbal
HCL nr. 50 din 28.02.2017 privind numire reprezentanti unitati de invatamant
HCL nr. 49 din 28.02.2017 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADI Intercom Deseuri
HCL nr. 48 din 28.02.2017 privind PUD pentru lucrare Casa familiala regim P+M
HCL nr. 47 din 28.02.2017 privind Regulament local de urbanism
HCl nr.46 din 28.02.2017 privind Planul local de actiune romi
HCL nr. 45 din 28.02.2017 privind Programul de imbunatatire a eficientei energetice
HCL nr. 44 din 28.02.2017 privind atribuire teren constructie cimitir
HCL nr.43 din 28.02.2017 privind unuficare parcele din cadrul proiectului Realizare campus scolar la CD Loga
HCL nr. 41din 28.02.2017 privind inchiriere chiosc nr.9 in suprafata de 6,06 mp
HCL nr.40 din 28.02.2017 privind inchiriere spatiu comercial in suprafata de 14,50 mp
HCL nr.39 din 28.02.2017 privind inchiriere spatiu comercial in suprafata de 33,31 mp
HCL nr. 38 din 28.02.2017 privind licitatie Vasile Alecsandri 100 mp
HCL nr. 37 din 28.02.2017 privind situatiile financiare pe trimestrul IV
HCL nr.36 din 28.02.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr.35 din 28.02.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL 295 DIN 29.12.2017 PRIVIND MODIFICARE SI COMPLETARE INVENTARULU DOMENIULUI PUBLIC
HCL nr. 28 din 25.01.2017 privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant 2017-2018
HCL nr. 27 din 25.01.2017 privind Planul de actiuni si lucrari interes local pe anul 2017
HCL nr. 26 din 25.01.2017 privind ajustare tarife pentru serviciul de salubrizare SC TRANSAL URBIS SRL
HCL nr. 25 din 25.01.2017 privind atribuire Camin Cultural Asociatiei Tibiscum Jupa
HCL nr. 24 din 25.01.2017 privind schimbare destinatie locuinta in locuinta de serviciu Balta Sarata
HCL nr. 23 din 25.01.2017 privind amanare transfer autoturism la Liceul Tehnologic Dacia
HCL nr. 22 din 25.01.2017 privind transfer autoturism la Liceul Tehnologic Trandafir Cocarla
HCL nr. 21 din data de 27.01.2017 privind drept administrare in favoarea C.D. Loga
HCL nr. 20 din 25.01.2017 privind modificare si completare inventar bunuri din domeniul public,C.D. LOGA
HCL nr. 19 din 25.01.2017 privind dezlipire 73mp pt. vanzare licitatie publica Liegl Stefan
HCL nr. 18 din 25.01.2017 privind dezlipire 1483 mp cu destinatia drum loturi investitii in Valea Cenchii
HCL nr. 17 din 25.01.2017 privind mentinere chirie pentru terenurile cu destinatie agricola,gradini de zarzavat
HCL nr. 16 din 25.01.2017 privind mentinere tarife de baza pe mp privind spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale
HCL nr. 15 din 25.01.2017 privind mentinere tarife si taxe pentru spatii comerciale,mese și amplasamente chioscuri Piata Gugulanilor
HCL nr. 14 din 25.01.2017 privind mentinerea chiriilor aferente terenurilor sau amplasamentelor comerciale
HCL nr. 13 din 25.01.2017 privind Regulament de organizare si functionare Aparat Primar
HCL nr. 12 din 25.01.2016 privind transformare functie Compartiment Cadastru Intabulari
HCL nr. 011 din 25.01.2016 privind transformare functie la Compartiment Integrare europeana
HCL nr. 010 din 25.01.2017 privind aprobare cont autofinantate si subventii pe trimestrul IV al anului 2016
HCL nr. 009 din 25.01.2017 privind aprobare cont executie buget local trimestrul IV al anului 2016
HCL nr. 008 din 25.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 007 din 25 .01.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 006 din 16.01.2017 privind folosinta gratuita pe 5 ani a spatiului detinut de Serviciul Ambulanta
HCL nr. 005 din 16.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 004 din 16 .01.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 003 din 06.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016
HCL nr. 002 din 06.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 001 din 06 .01.2017 privind aprobare ordine de zi