An:  Nr.:  Conţinut:  
Denumire
HCL nr. 42 din 28.02.2017 atribuire folosinta asociatia free riders
HCL nr.59 din 28.02.2017 privind atestare ca administrator imobile a doamnei Merlut Patricia
HCL nr. 58 din 28.02.2017 privind respingere proiect revocare HCL 26 din 25.01.2017 privind ajustarea tarifului deseuri menajere
HCL nr. 57 din 28.02.2017 privind respingere proiect revocare HCL 369 din 28.12.2017 privind taxele de stare civila
HCL nr.56 din 28.02.2017 privind incheiere protocol colaborare intre institutii
HCL nr.55 din 28.02.2017 privind modificare organigrama si stat de functii Spital municipial
HCL nr.54 din 28.02.2017 privind transformare functie Control comercial
HCL nr.53 din 28.02.2017 privind transformare functie SPAS
HCL nr.52 din 28.02.2017 privind transformare functie Compartiment Contabilitate
HCL nr.51 din 28.02.2017 privind modificare denumire Statut si Act Constitutiv Centrul de Fotbal
HCL nr. 50 din 28.02.2017 privind numire reprezentanti unitati de invatamant
HCL nr. 49 din 28.02.2017 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADI Intercom Deseuri
HCL nr. 48 din 28.02.2017 privind PUD pentru lucrare Casa familiala regim P+M
HCL nr. 47 din 28.02.2017 privind Regulament local de urbanism
HCl nr.46 din 28.02.2017 privind Planul local de actiune romi
HCL nr. 45 din 28.02.2017 privind Programul de imbunatatire a eficientei energetice
HCL nr. 44 din 28.02.2017 privind atribuire teren constructie cimitir
HCL nr.43 din 28.02.2017 privind unuficare parcele din cadrul proiectului Realizare campus scolar la CD Loga
HCL nr. 41din 28.02.2017 privind inchiriere chiosc nr.9 in suprafata de 6,06 mp
HCL nr.40 din 28.02.2017 privind inchiriere spatiu comercial in suprafata de 14,50 mp
HCL nr.39 din 28.02.2017 privind inchiriere spatiu comercial in suprafata de 33,31 mp
HCL nr. 38 din 28.02.2017 privind licitatie Vasile Alecsandri 100 mp
HCL nr. 37 din 28.02.2017 privind situatiile financiare pe trimestrul IV
HCL nr.36 din 28.02.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr.35 din 28.02.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 28 din 25.01.2017 privind aprobare retea scolara a unitatilor de invatamant 2017-2018
HCL nr. 27 din 25.01.2017 privind Planul de actiuni si lucrari interes local pe anul 2017
HCL nr. 26 din 25.01.2017 privind ajustare tarife pentru serviciul de salubrizare SC TRANSAL URBIS SRL
HCL nr. 25 din 25.01.2017 privind atribuire Camin Cultural Asociatiei Tibiscum Jupa
HCL nr. 24 din 25.01.2017 privind schimbare destinatie locuinta in locuinta de serviciu Balta Sarata
HCL nr. 23 din 25.01.2017 privind amanare transfer autoturism la Liceul Tehnologic Dacia
HCL nr. 22 din 25.01.2017 privind transfer autoturism la Liceul Tehnologic Trandafir Cocarla
HCL nr. 21 din data de 27.01.2017 privind drept administrare in favoarea C.D. Loga
HCL nr. 20 din 25.01.2017 privind modificare si completare inventar bunuri din domeniul public,C.D. LOGA
HCL nr. 19 din 25.01.2017 privind dezlipire 73mp pt. vanzare licitatie publica Liegl Stefan
HCL nr. 18 din 25.01.2017 privind dezlipire 1483 mp cu destinatia drum loturi investitii in Valea Cenchii
HCL nr. 17 din 25.01.2017 privind mentinere chirie pentru terenurile cu destinatie agricola,gradini de zarzavat
HCL nr. 16 din 25.01.2017 privind mentinere tarife de baza pe mp privind spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale
HCL nr. 15 din 25.01.2017 privind mentinere tarife si taxe pentru spatii comerciale,mese și amplasamente chioscuri Piata Gugulanilor
HCL nr. 14 din 25.01.2017 privind mentinerea chiriilor aferente terenurilor sau amplasamentelor comerciale
HCL nr. 13 din 25.01.2017 privind Regulament de organizare si functionare Aparat Primar
HCL nr. 12 din 25.01.2016 privind transformare functie Compartiment Cadastru Intabulari
HCL nr. 011 din 25.01.2016 privind transformare functie la Compartiment Integrare europeana
HCL nr. 010 din 25.01.2017 privind aprobare cont autofinantate si subventii pe trimestrul IV al anului 2016
HCL nr. 009 din 25.01.2017 privind aprobare cont executie buget local trimestrul IV al anului 2016
HCL nr. 008 din 25.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 007 din 25 .01.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 006 din 16.01.2017 privind folosinta gratuita pe 5 ani a spatiului detinut de Serviciul Ambulanta
HCL nr. 005 din 16.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 004 din 16 .01.2017 privind aprobare ordine de zi
HCL nr. 003 din 06.01.2017 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2016
HCL nr. 002 din 06.01.2017 privind aprobare proces-verbal
HCL nr. 001 din 06 .01.2017 privind aprobare ordine de zi